Cài đặt Cấp quyền                  
Polly po-cket
        

cài đặt Thông Tin

1 mời bạn Chọn ảnh để hiển thị tương tác
( hình ảnh này sẽ hiển thị khi bạn share kết quả trên facebook)
Tải lên từ máy bạn Up qua url
Danh sách Cấp quyền Thủ công: 1 hôm nay, 3 tuần này, 15 tháng này

1090 tổng