Cài đặt Cấp quyền                  
Polaroid
        

cài đặt Thông Tin

1 mời bạn Chọn ảnh để hiển thị tương tác
( hình ảnh này sẽ hiển thị khi bạn share kết quả trên facebook)
Tải lên từ máy bạn Up qua url
Danh sách Cấp quyền Thủ công: 1 hôm nay, 2 tuần này, 57 tháng này

1050 tổng